Tên khác: A Wild Last Boss Appeared, 野生のラスボスが現れた!
Tác giả:Hazuki Tsubasa
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
27 đánh giá
5 /5
Lượt xem
151169

Tóm tắt

sau khi thất bại trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát toàn bộ trò chơi theo kiểu solo xóa account, nhân vật chính nhận được một đề nghị tham gia game với một vai trò mới. Cậu đồng ý và lập tức bị kéo vào thế giới game trong hình dạng nhân vật cậu đã tạo nên, Ruphas, một vị nữ vương đầy quyền lực và kiêu ngạo.

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch