Lần cuối
59 đánh giá
5 /5
Lượt xem
115225

Tóm tắt

Một cuốn tiểu thuyết nói về một anh hùng Choi Han. Nhân vật chính được chuyển sinh vào trong bộ truyện nhưng không phải thành anh hùng của cuốn tiểu thuyết mà là một nhân vật phản diện-một tên rác rưởi.

Xem thêm
Nhóm dịch

Truyện cùng nhóm dịch

X