Lần cuối
1 đánh giá
4 /5
Lượt xem
5263

Tóm tắt

Ta tên Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là Đông Ninh phủ "Kính Hồ đạo viện" đương đại đại sư huynh.

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X