Tên khác: ネガティブ勇者と魔王軍幹部, Negatibu Yuusha to Maougunkanbu
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
0 đánh giá
0 /5
Lượt xem
7669

Tóm tắt

Một bé anh hùng tội nghiệp được quỷ vương đem về nuôi

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X