Lần cuối
15 đánh giá
5 /5
Lượt xem
31574

Tóm tắt

Alta là hiệp sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của vương quốc và cậu cũng chính là kiếp sau của một truyền nhân thánh kiếm. Cậu được giao nhiệm vụ tới một học viện để bảo vệ Iris, thánh kiếm công nương, tại đây cô thách đấu cậu một trận đấu đã mở đầu cho tất cả mọi việc

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X