Tên khác: The World End Boy Meets Girl
Tác giả:Minenami Ryou
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
2 đánh giá
5 /5
Lượt xem
7642

Tóm tắt

Trong một thị trấn nhàm chán và ngày qua ngày không có gì thay đổi, Reiji Kurose, một học sinh trung học, \"chỉ\" còn sống. Gia đình, ước mơ tương lai, bạn thời thơ ấu. Tất cả đều trói buộc cậu ấy vào thị trấn này. Cậu luôn nghĩ, \"Tôi chỉ sống.\" cho đến khi cô ấy gặp cô ấy. Có hy vọng để sống? Có ánh sáng nào ở phía trước không? The World End Boy Meets Girl bắt đầu

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch