Tên khác: Đang cập nhật
Tác giả:DOUMOTO Yuuki
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
6 đánh giá
5 /5
Lượt xem
8311

Tóm tắt

Một chuyện tình giả tưởng giữa vị Dũng Giả bất tử và một vị Đại Thánh Nữ... mà có mùi cái chết ngay chương đầu.

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X