Tên khác: Jobless Reincarnation - It will be All Out if I Go to Another World , Thất Bại Chuyển Sinh - Làm Lại Hết Sức , Chuyển Sinh Không Nghề Nghiệp: Tôi Sẽ Cố Gắng Hết Sức Nếu Tôi Đến Thế Giới Khác , THẤT NGHIỆP CHUYỂN SINH - LÀM LẠI HẾT SỨC
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
32 đánh giá
5 /5
Lượt xem
149492

Tóm tắt

Đại khái là một thanh niên neet không trẻ mấy sau có cơ hội được làm lại cuộc đời và trong lốt một thằng nhóc, anh ấy bắt đầu xây dựng.... harem cho tương lai thằng nhóc đó (mà thằng nhóc đó chính là ảnh)

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

  • Katsu!
    Ờ thì trong một thành phố nào đó ở Nhật,...
  • 6 WEAPONS
    Ấy chà chà, chúng ta có gì đây, à là...
  • Ngọc Thiêng Malini
    tên pháp sư địa ngục " Ngục Sư " đã...
X
X