Lần cuối
0 đánh giá
0 /5
Lượt xem
2375

Tóm tắt

Thanh niên thiên tài chán ghét thế giới hiện tại, trọng sinh đến Dị thế giới, trở thành con trai của hai vị linh tôn mạnh nhất thế giới, một thanh niên COCC kết hợp với kiến thức thế giới hiện đại sẽ thành chuyện gì?

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X