Lần cuối
4 đánh giá
5 /5
Lượt xem
9205

Tóm tắt

Tôi xuyên không rồi! Khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! Cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! Tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! Tôi còn có cả hệ thống! Cả người tôi đều là bug hack! Nhưng tôi lại không ngờ

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X