Tên khác: August 9 I Will Be Eaten by You , Девятого августа я буду съеден тобой , 八月九日 僕は君に喰われる。
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
6 đánh giá
5 /5
Lượt xem
10647

Tóm tắt

Thanh niên số hưởng, được một dàn "harem" đeo theo và 1 em Yandere lăm lăm con dao hết mình bảo vệ anh :>

Xem thêm
Nhóm dịch

Truyện cùng nhóm dịch