Tên khác: ゲーム オブ ファミリア,  ―家族戦記―, Gia đình chiến kí
Thể loại: Fantasy
Tác giả:YAMAGUCHI Mikoto
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
31 đánh giá
5 /5
Lượt xem
71912

Tóm tắt

Cùng gia đình bị triệu hồi sang thế giới khác, làm gì thì vào đọc là biết ...............

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch