Tên khác: Đang cập nhật
Thể loại: Huyền Huyễn
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
0 đánh giá
0 /5
Lượt xem
651

Tóm tắt

Sinh ra liền có thể tự động tránh đi thiên tai nhân họa ma đồng thiếu nữ, tại người được thiên kiều xuống, mắt thấy một bộ thi thể phục sinh—–cái gì? Cái này chính là số mệnh an bài người hoa lệ lên sàn? Không phải cương thi, không phải là vampire, là… nhân loại?

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch