Lần cuối
0 đánh giá
0 /5
Lượt xem
3578

Tóm tắt

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma?

Xem thêm
Nhóm dịch

Truyện cùng nhóm dịch