Lần cuối
0 đánh giá
0 /5
Lượt xem
1760

Tóm tắt

Luôn luôn đi làm đúng giờ! Không bao giờ làm thêm giờ! Bởi vì Kyouko-san của tôi đang chờ tôi trở về. 

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X