x
-->
Tiên Ma Đồng Tu

Tiên Ma Đồng Tu

Lượt xem: 284
Mới nhất : Chap 53
Mạt Thế Vi Vương

Mạt Thế Vi Vương

Lượt xem: 736
Mới nhất : Chap 116
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Lượt xem: 453
Mới nhất : Chap 190
Hot
Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Lượt xem: 1537
Mới nhất : Chap 90
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Lượt xem: 1382
Mới nhất : Chap 231
Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

Lượt xem: 428
Mới nhất : Chap 29
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Lượt xem: 51829
Mới nhất : Chap 120
NGỰ THIÊN THẦN ĐẾ

NGỰ THIÊN THẦN ĐẾ

Lượt xem: 532
Mới nhất : Chap 42
Băng Sơn Thủ Tế

Băng Sơn Thủ Tế

Lượt xem: 3424
Mới nhất : Chap 151
Yêu Đạo Chí Tôn

Yêu Đạo Chí Tôn

Lượt xem: 566
Mới nhất : Chap 70
Đô Thị Chí Tôn

Đô Thị Chí Tôn

Lượt xem: 322
Mới nhất : Chap 48
Hot
Kiếm Thần Tuyệt Thế

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Lượt xem: 2210
Mới nhất : Chap 92
Ngạo Thị Thiên Địa

Ngạo Thị Thiên Địa

Lượt xem: 435
Mới nhất : Chap 61
Liên Thành Quyết

Liên Thành Quyết

Lượt xem: 306
Mới nhất : Chap 18
Tối Cường Cuồng Binh

Tối Cường Cuồng Binh

Lượt xem: 411
Mới nhất : Chap 36
THÁNH VÕ TINH THẦN

THÁNH VÕ TINH THẦN

Lượt xem: 181
Mới nhất : Chap 43
Hot
Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Lượt xem: 886
Mới nhất : Chap 110
Manh Sư Tại Thượng

Manh Sư Tại Thượng

Lượt xem: 987
Mới nhất : Chap 139
Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết

Lượt xem: 223627
Mới nhất : Chap 301
Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Lượt xem: 40322
Mới nhất : Chap 450
Dĩ Hạ Phạm Thượng

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Lượt xem: 91
Mới nhất : Chap 18
ĐẶC NHIỆM SIÊU CẤP THÀNH PHỐ

ĐẶC NHIỆM SIÊU CẤP THÀNH PHỐ

Lượt xem: 1719
Mới nhất : Chap 193
Chí Tôn Võ Đế

Chí Tôn Võ Đế

Lượt xem: 542
Mới nhất : Chap 115
Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Lượt xem: 1121
Mới nhất : Chap 86
Tay Chơi Thần Cấp

Tay Chơi Thần Cấp

Lượt xem: 1240
Mới nhất : Chap 75
Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Lượt xem: 352
Mới nhất : Chap 79
Nông Nữ Thù Sắc

Nông Nữ Thù Sắc

Lượt xem: 1079
Mới nhất : Chap 162
VÕ NGHỊCH CỬU THIÊN

VÕ NGHỊCH CỬU THIÊN

Lượt xem: 733
Mới nhất : Chap 101
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Lượt xem: 310
Mới nhất : Chap 32
NGHỊCH THIÊN TÀ THẦN

NGHỊCH THIÊN TÀ THẦN

Lượt xem: 872
Mới nhất : Chap 131
Hồng Thiên Thần Tôn

Hồng Thiên Thần Tôn

Lượt xem: 188
Mới nhất : Chap 14
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Lượt xem: 658
Mới nhất : Chap 124
CỔ CHÂN NHÂN

CỔ CHÂN NHÂN

Lượt xem: 535
Mới nhất : Chap 66
Hot
Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Lượt xem: 1290
Mới nhất : Chap 153
Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Lượt xem: 381
Mới nhất : Chap 35
Boy On The Run

Boy On The Run

Lượt xem: 198
Mới nhất : Chap 91
Soloist Of The Prison

Soloist Of The Prison

Lượt xem: 206
Mới nhất : Chap 3
Loli Yakuza

Loli Yakuza

Lượt xem: 776
Mới nhất : Chap 11
Hot
Đảo Chết Chóc

Đảo Chết Chóc

Lượt xem: 2406
Mới nhất : Chap 74
Không Chỉ Là Bắt Nạt

Không Chỉ Là Bắt Nạt

Lượt xem: 1131
Mới nhất : Chap 21
Tất cả các nội dung trên HTTPS://TRUYENTRANHLH.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!