x
-->
Hot
The Beginning After The End

The Beginning After The End

Lượt xem: 9348
Mới nhất : Chap 49
Ký Sinh Thú Webtoon

Ký Sinh Thú Webtoon

Lượt xem: 306
Mới nhất : Chap 10
Nhân Chất Tình Nhân

Nhân Chất Tình Nhân

Lượt xem: 289
Mới nhất : Chap 31.1
Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Lượt xem: 348
Mới nhất : Chap 76
Tiên Đế Trở Về

Tiên Đế Trở Về

Lượt xem: 421
Mới nhất : Chap 33
Dĩ Hạ Phạm Thượng

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Lượt xem: 86
Mới nhất : Chap 17
Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Lượt xem: 320
Mới nhất : Chap 13
Đường Dần tại Dị Giới

Đường Dần tại Dị Giới

Lượt xem: 636
Mới nhất : Chap 324
Khuôn Mặt Của Cô, Giờ Đã Là Của Tôi!

Khuôn Mặt Của Cô, Giờ Đã Là Của Tôi!

Lượt xem: 87
Mới nhất : Chap 5
Đô Thị Chí Tôn

Đô Thị Chí Tôn

Lượt xem: 305
Mới nhất : Chap 46
Tiên Ma Đồng Tu

Tiên Ma Đồng Tu

Lượt xem: 258
Mới nhất : Chap 52
Hot
Kiếm Thần Tuyệt Thế

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Lượt xem: 2187
Mới nhất : Chap 91
Chí Tôn Võ Đế

Chí Tôn Võ Đế

Lượt xem: 535
Mới nhất : Chap 113
Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

Lượt xem: 822
Mới nhất : Chap 58
Hot
Tuyệt Thế Phi Đao

Tuyệt Thế Phi Đao

Lượt xem: 910
Mới nhất : Chap 143
Chung Cực Thấu Thị Nhãn

Chung Cực Thấu Thị Nhãn

Lượt xem: 391
Mới nhất : Chap 77
Tay Chơi Thần Cấp

Tay Chơi Thần Cấp

Lượt xem: 1233
Mới nhất : Chap 73
Manh Sư Tại Thượng

Manh Sư Tại Thượng

Lượt xem: 978
Mới nhất : Chap 136
Ta Là Phế Vật

Ta Là Phế Vật

Lượt xem: 719
Mới nhất : Chap 169
Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Lượt xem: 1116
Mới nhất : Chap 83
Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Lượt xem: 375
Mới nhất : Chap 33
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Lượt xem: 304
Mới nhất : Chap 28
Ôi ! Trợ Lý Đặc Biệt Của Tôi

Ôi ! Trợ Lý Đặc Biệt Của Tôi

Lượt xem: 104
Mới nhất : Chap 30
Hot
Sự trở lại của vị thần sức mạnh

Sự trở lại của vị thần sức mạnh

Lượt xem: 3238
Mới nhất : Chap 13
Côn Thôn Thiên Hạ

Côn Thôn Thiên Hạ

Lượt xem: 281
Mới nhất : Chap 6
Hot
Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Lượt xem: 881
Mới nhất : Chap 109
Dị Tộc Trùng Sinh

Dị Tộc Trùng Sinh

Lượt xem: 995
Mới nhất : Chap 47
Đô Thị Chí Tôn Thiên Sư

Đô Thị Chí Tôn Thiên Sư

Lượt xem: 313
Mới nhất : Chap 34
Hệ Thống X Toàn Năng

Hệ Thống X Toàn Năng

Lượt xem: 236
Mới nhất : Chap 15
Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Lượt xem: 230
Mới nhất : Chap 35
Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Lượt xem: 1345
Mới nhất : Chap 116
Vạn Cổ Thần Vương

Vạn Cổ Thần Vương

Lượt xem: 940
Mới nhất : Chap 40
Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

Lượt xem: 233
Mới nhất : Chap 13
Tối Cường Cuồng Binh

Tối Cường Cuồng Binh

Lượt xem: 408
Mới nhất : Chap 34
Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Lượt xem: 376
Mới nhất : Chap 11
Hot
TRUEBEAUTY

TRUEBEAUTY

Lượt xem: 754
Mới nhất : Chap 89
Hot
Anh Ta, Tôi, Cô Ấy.

Anh Ta, Tôi, Cô Ấy.

Lượt xem: 513
Mới nhất : Chap 18
Thiên Hạ Kiếp

Thiên Hạ Kiếp

Lượt xem: 203
Mới nhất : Chap 38
Vương Gia Bá Đạo

Vương Gia Bá Đạo

Lượt xem: 101
Mới nhất : Chap 81
Hot
Solo Auto-Hunting

Solo Auto-Hunting

Lượt xem: 204
Mới nhất : Chap 0
Tất cả các nội dung trên HTTPS://TRUYENTRANHLH.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!