x
-->
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Lượt xem: 6555
Mới nhất : Chap 185
Linh Võ Đế Tôn

Linh Võ Đế Tôn

Lượt xem: 48815
Mới nhất : Chap 176
Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Lượt xem: 249
Mới nhất : Chap 23
Hot
Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

Lượt xem: 2192
Mới nhất : Chap 328
Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Lượt xem: 124343
Mới nhất : Chap 212
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Lượt xem: 51666
Mới nhất : Chap 117
Mairimashita! Iruma-kun

Mairimashita! Iruma-kun

Lượt xem: 5992
Mới nhất : Chap 86
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Lượt xem: 1030
Mới nhất : Chap 225
Hot
Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Lượt xem: 530
Mới nhất : Chap 165
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Lượt xem: 49700
Mới nhất : Chap 236
Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Lượt xem: 184468
Mới nhất : Chap 186
Đại chúa tể

Đại chúa tể

Lượt xem: 84546
Mới nhất : Chap 153
Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Lượt xem: 3596
Mới nhất : Chap 15
Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh

Lượt xem: 40256
Mới nhất : Chap 96
Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

Lượt xem: 84092
Mới nhất : Chap 96
Võ Thần Thiên Hạ

Võ Thần Thiên Hạ

Lượt xem: 261
Mới nhất : Chap 97
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Lượt xem: 181
Mới nhất : Chap 60
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Lượt xem: 26076
Mới nhất : Chap 166
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Lượt xem: 185
Mới nhất : Chap 44
Cuồng Thần

Cuồng Thần

Lượt xem: 72730
Mới nhất : Chap 64.5
Võ Thần Không Gian

Võ Thần Không Gian

Lượt xem: 78442
Mới nhất : Chap 67
Thánh Tổ

Thánh Tổ

Lượt xem: 7807
Mới nhất : Chap 161
ĐẶC THÙ TRUYỀN THUYẾT

ĐẶC THÙ TRUYỀN THUYẾT

Lượt xem: 5600
Mới nhất : Chap 55
Đại Kiếm Thần

Đại Kiếm Thần

Lượt xem: 428
Mới nhất : Chap 174
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Lượt xem: 12216
Mới nhất : Chap 144
Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Lượt xem: 66504
Mới nhất : Chap 106
Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Lượt xem: 150099
Mới nhất : Chap 196
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Lượt xem: 122611
Mới nhất : Chap 318
Spirit Circle

Spirit Circle

Lượt xem: 814
Mới nhất : Chap 45.5
Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

Lượt xem: 167
Mới nhất : Chap 177
Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Lượt xem: 74923
Mới nhất : Chap 60
Tiên Vương

Tiên Vương

Lượt xem: 92
Mới nhất : Chap 55
Trảm Đạo Kỷ

Trảm Đạo Kỷ

Lượt xem: 655
Mới nhất : Chap 51
Thời Đại X Long

Thời Đại X Long

Lượt xem: 121542
Mới nhất : Chap 89
Vô Thượng Thần Vương

Vô Thượng Thần Vương

Lượt xem: 41
Mới nhất : Chap 16
Trâm Trung Lục

Trâm Trung Lục

Lượt xem: 8407
Mới nhất : Chap 46.1
Quốc Vương Vạn Tuế

Quốc Vương Vạn Tuế

Lượt xem: 9045
Mới nhất : Chap 96
Hương Mật Trầm Trầm

Hương Mật Trầm Trầm

Lượt xem: 4425
Mới nhất : Chap 104
Già Thiên

Già Thiên

Lượt xem: 15679
Mới nhất : Chap 68
Bất Diệt Nguyên Thần

Bất Diệt Nguyên Thần

Lượt xem: 66
Mới nhất : Chap 13
Tất cả các nội dung trên HTTPS://TRUYENTRANHLH.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!