x
-->
Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Lượt xem: 75525
Mới nhất : Chap 75
Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Lượt xem: 124661
Mới nhất : Chap 215
Hot
Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Lượt xem: 726
Mới nhất : Chap 171
Hot
Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

Lượt xem: 3392
Mới nhất : Chap 345
Đại chúa tể

Đại chúa tể

Lượt xem: 84862
Mới nhất : Chap 156
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Lượt xem: 6843
Mới nhất : Chap 191
Mairimashita! Iruma-kun

Mairimashita! Iruma-kun

Lượt xem: 7160
Mới nhất : Chap 94
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Lượt xem: 1370
Mới nhất : Chap 230
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Lượt xem: 243
Mới nhất : Chap 67
Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Lượt xem: 3646
Mới nhất : Chap 16
Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Lượt xem: 184642
Mới nhất : Chap 188
Thời Đại X Long

Thời Đại X Long

Lượt xem: 121829
Mới nhất : Chap 86
Tạp Đồ

Tạp Đồ

Lượt xem: 3659
Mới nhất : Chap 14
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Lượt xem: 51824
Mới nhất : Chap 118
Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

Lượt xem: 84286
Mới nhất : Chap 98
Linh Võ Đế Tôn

Linh Võ Đế Tôn

Lượt xem: 48902
Mới nhất : Chap 176
Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Lượt xem: 287
Mới nhất : Chap 23
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Lượt xem: 49802
Mới nhất : Chap 236
Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh

Lượt xem: 40324
Mới nhất : Chap 96
Võ Thần Thiên Hạ

Võ Thần Thiên Hạ

Lượt xem: 317
Mới nhất : Chap 97
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Lượt xem: 26129
Mới nhất : Chap 166
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Lượt xem: 216
Mới nhất : Chap 44
Cuồng Thần

Cuồng Thần

Lượt xem: 72812
Mới nhất : Chap 64.5
Võ Thần Không Gian

Võ Thần Không Gian

Lượt xem: 78526
Mới nhất : Chap 67
Thánh Tổ

Thánh Tổ

Lượt xem: 7861
Mới nhất : Chap 161
ĐẶC THÙ TRUYỀN THUYẾT

ĐẶC THÙ TRUYỀN THUYẾT

Lượt xem: 5642
Mới nhất : Chap 55
Đại Kiếm Thần

Đại Kiếm Thần

Lượt xem: 516
Mới nhất : Chap 174
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Lượt xem: 12322
Mới nhất : Chap 144
Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Lượt xem: 66581
Mới nhất : Chap 106
Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Lượt xem: 150305
Mới nhất : Chap 196
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Lượt xem: 122789
Mới nhất : Chap 318
Spirit Circle

Spirit Circle

Lượt xem: 868
Mới nhất : Chap 45.5
Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

Lượt xem: 237
Mới nhất : Chap 177
Tiên Vương

Tiên Vương

Lượt xem: 134
Mới nhất : Chap 55
Trảm Đạo Kỷ

Trảm Đạo Kỷ

Lượt xem: 692
Mới nhất : Chap 51
Vô Thượng Thần Vương

Vô Thượng Thần Vương

Lượt xem: 88
Mới nhất : Chap 16
Trâm Trung Lục

Trâm Trung Lục

Lượt xem: 8440
Mới nhất : Chap 46.1
Quốc Vương Vạn Tuế

Quốc Vương Vạn Tuế

Lượt xem: 9178
Mới nhất : Chap 96
Hương Mật Trầm Trầm

Hương Mật Trầm Trầm

Lượt xem: 4458
Mới nhất : Chap 104
Già Thiên

Già Thiên

Lượt xem: 15713
Mới nhất : Chap 68
Tất cả các nội dung trên HTTPS://TRUYENTRANHLH.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!