x
-->
Wizardly Tower

Wizardly Tower

Lượt xem: 428
Mới nhất : Chap 39
Deor!

Deor!

Lượt xem: 323
Mới nhất : Chap 5
Hot
Vua Thăng Cấp

Vua Thăng Cấp

Lượt xem: 4040
Mới nhất : Chap 44
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Lượt xem: 7767
Mới nhất : Chap 56
Hot
Necromance

Necromance

Lượt xem: 1959
Mới nhất : Chap 11
YuGi-Oh! Full Color Edition

YuGi-Oh! Full Color Edition

Lượt xem: 5147
Mới nhất : Chap 169
Thiên Hạ Kiếp

Thiên Hạ Kiếp

Lượt xem: 172
Mới nhất : Chap 38
VÕ NGHỊCH CỬU THIÊN

VÕ NGHỊCH CỬU THIÊN

Lượt xem: 681
Mới nhất : Chap 13
THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY

THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY

Lượt xem: 868
Mới nhất : Chap 6
Fate/grand Order - Turas Realta

Fate/grand Order - Turas Realta

Lượt xem: 271
Mới nhất : Chap 25
Rave Master - Thanh kiếm biến hình

Rave Master - Thanh kiếm biến hình

Lượt xem: 399
Mới nhất : Chap 217
Phép Thuật Thánh Nữ Toàn Năng

Phép Thuật Thánh Nữ Toàn Năng

Lượt xem: 308
Mới nhất : Chap 2
Hot
Solo Auto-Hunting

Solo Auto-Hunting

Lượt xem: 159
Mới nhất : Chap 0
Cà Khịa Với Khổng Lồ

Cà Khịa Với Khổng Lồ

Lượt xem: 68
Mới nhất : Chap 5
Xúc Xắc Tử Thần

Xúc Xắc Tử Thần

Lượt xem: 384
Mới nhất : Chap 5
Kokou no Hito

Kokou no Hito

Lượt xem: 11054
Mới nhất : Chap 127
2001 + 5

2001 + 5

Lượt xem: 146
Mới nhất : Chap 4
Kiểm Tra Sức Mạnh Vô Hạn

Kiểm Tra Sức Mạnh Vô Hạn

Lượt xem: 1390
Mới nhất : Chap 12
Hot
Chuyển sinh thành Kiếm

Chuyển sinh thành Kiếm

Lượt xem: 86538
Mới nhất : Chap 34
Hot
Lightning Degree

Lightning Degree

Lượt xem: 419
Mới nhất : Chap 1
Hunter X Hunter

Hunter X Hunter

Lượt xem: 362
Mới nhất : Chap 232
Darwin's Game

Darwin's Game

Lượt xem: 8784
Mới nhất : Chap 72
Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Lượt xem: 2698
Mới nhất : Chap 44
Hot
Gosu 2

Gosu 2

Lượt xem: 33578
Mới nhất : Chap 79
Reverse Villain

Reverse Villain

Lượt xem: 220
Mới nhất : Chap 2
Nhật Tà Nguyệt Ma

Nhật Tà Nguyệt Ma

Lượt xem: 315
Mới nhất : Chap 28
Hot
CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Lượt xem: 3621
Mới nhất : Chap 36
Hot
Gantz Full Color

Gantz Full Color

Lượt xem: 46682
Mới nhất : Chap 172
Từng Phút Kết Thúc

Từng Phút Kết Thúc

Lượt xem: 132
Mới nhất : Chap 1
Hokuhokusei Ni Kumo To Ike

Hokuhokusei Ni Kumo To Ike

Lượt xem: 239
Mới nhất : Chap 9
Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Lượt xem: 363
Mới nhất : Chap 9
TỐI CƯỜNG BINH VƯƠNG

TỐI CƯỜNG BINH VƯƠNG

Lượt xem: 608
Mới nhất : Chap 79
Hot
Tuyệt Thế Phi Đao

Tuyệt Thế Phi Đao

Lượt xem: 881
Mới nhất : Chap 140
Hot
Kiếm Thần Tuyệt Thế

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Lượt xem: 2062
Mới nhất : Chap 85
Hot
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

Lượt xem: 1764
Mới nhất : Chap 444
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Lượt xem: 1080
Mới nhất : Chap 167
Hot
Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Lượt xem: 925
Mới nhất : Chap 144
Reapers Dice Game

Reapers Dice Game

Lượt xem: 766
Mới nhất : Chap 5
Tất cả các nội dung trên HTTPS://TRUYENTRANHLH.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!